Awit ng Lungsod Quezon Print
I
Lungsod Quezon, aming mahal,
Araw Mo ay saganang tunay,
Sa amin ang alab mo'y buhay,
Sa ‘Yo buong sigla kaming nagpupugay.

II
Dito’y ilaw ang diwa Mo,
Hiyas Ka ng Bayang sinisinta,
Dito’y nupli mithiing banal,
Sa ‘Yo ang pag-ibig namin at dangal.

III
Lungsod Quezon, aming mahal,
Pugad ka ng laya’t kagitingan,
Dito’y nupli mithiing banal
Sa ‘Yo ang pag-ibig namin at dangal
Sa ‘Yo ang pag-ibig naming at buhay.

Music by: Dr. Eliseo Pajaro
Lyrics by: Ligaya Perez scroll back to top