Isang pagbati para sa 299 nagsipagtapos sa ilalim ng programang Manpower Barangay Based Skills Training Program (MBBSTP) ng Social Services Development Department.

Naka-graduate ang mga trainees mula sa iba-ibang barangay ng kursong Automotive Servicing, Hairdressing, Dressmaking, Health Care Services, Electrical Installation and Maintenance, Bread and Pastry, at Sewing Craft.

Ibinahagi ni Mayor Joy Belmonte ang iba pang mga programa ng pamahalaang lungsod kung saan maaari silang maging bahagi tulad ng tulong pangkabuhayan.