SCHEDULE OF PAYOUT: JULY 31, 2021 – 9:00A.M.
Venue: Quezon Memorial Circle Basketball Court


Paalala:
Huwag kalimutang dalhin ang mga requirements kapag kukuha na ng inyong ayuda, makikita ang kumpletong listahan ng requirements mula sa DSWD Facebook page.

Mayroong nakatalagang Helpdesk sa payout site kung kayo ay may reklamo o apela na may kaugnayan sa unclaimed at waitlisted beneficiaries.

Ito na ang huling pagkakataon na ipapamahagi ang SAP, at ang mga hindi makukubrang ayuda ay ibabalik na sa national treasury ayon sa DSWD.