Ang ALAGANG QC program ay bukas para sa mga manggagawa na nagmula sa pormal at impormal na sektor at Overseas Filipino Workers (OFWs) na nawalan ng trabaho dahil sa krisis pang-ekonomiya na nagdulot ng pagsasara ng negosyo, layoffs, downsizing, retrenchment, at iba pa.

Ang benepisyaryo ay maaaring makatanggap ng limandaang piso (₱500.00) sa loob ng walong (8) linggo upang matulungan siyang makahanap ng bagong trabaho.

Narito ang gabay kung paano makasali sa Alagang QC Program: