Nakagat o nakalmot ka ba ng aso o pusa? Huwag mag-atubiling kumonsulta sa Animal Bite Treatment Centers ng lungsod.

Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00AM – 4:00PM. Dalhin ang inyong valid ID o National Immunization Program (NIP) vaccination card o school ID para sa mga bata.

Ang Rabies ay nakamamatay kapag hindi naagapan kaya huwag ipagwalang bahala ang kalmot o kagat ng anumang hayop. Magtungo sa pinakamalapit na animal bite center o ospital sa para sa agarang lunas.

Narito ang mga Animal Bite Treatment Center sa lungsod na maaaring puntahan o tawagan: