Free services for your dogs and cats! ✨

Handog ng Animal Care and Disease Control Division ng Quezon City Veterinary Department ang mga sumusunod na LIBRENG serbisyo para sa inyong alaga:

• Anti-rabies vaccination
• Kapon
• Microchipping
• Teleconsultation

Para sa karagdagang katanungan, magpadala ng mensahe sa [email protected] o tumawag sa 8-988-4242 loc 8036. Bukas ang kanilang tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes 8:00AM to 3:00PM maliban kung holidays.