Tara na’t samahan si Bakuna Girl at Bakuna Boy at alamin kung ano ang mga kailangan gawin pagkatapos mabakunahan ang mga bata laban sa COVID-19.