Recommended COVID-19 Booster Dose Combinations for Fully Vaccinated Adults and Seniors

Narito ang mga brand ng bakuna na inirekomendang gamitin bilang homologous (kaparehas) o heterologous (magkaiba) na booster para sa mga 18 pataas na gulang. Ngunit hindi puwede gamitin bilang booster shot ang Sinopharm, Gamaleya Sputnik V, at Gamaleya Sputnik Light para sa mga buntis at breastfeeding mothers.