Pangunahing layunin ng lokal na pamahalaan na maihatid ang serbisyong para sa kapakanan at kinabukasan ng ating QCitizens. Sa pagtugon sa pangangailangan ng ating nasasakupan, sama-sama nating makakamit ang isang maunlad at progresibong QC!

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng April 18, 2022. Makikita ang iba pang detalye sa:

• Inauguration of rehabilitation of road and drainage at Jamaica and Woodside Street: https://www.facebook.com/QCGov/posts/298266295821350

• Good corporate governance meeting with PCCI: https://www.facebook.com/QCGov/posts/297802059201107

• Community Assembly with Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP): https://www.facebook.com/QCGov/posts/296467759334537

• QC Veterinary Department Anti-Rabies Vaccine Count: https://www.facebook.com/QCGov/posts/295900789391234

• Meeting with Bangasamoro Leaders: https://www.facebook.com/QCGov/posts/297201655927814

• Social Services Development Department Community Feeding Program: https://www.facebook.com/QCGov/posts/297662872548359

• Sunnyville Community Model Farm Feeding Program: https://www.facebook.com/QCGov/posts/297233512591295

• 3-day Training of Trainers on the Life Skills Curriculum: https://www.facebook.com/QCGov/posts/296996292615017

• International Visitor Leadership Program (IVLP): https://www.facebook.com/QCGov/posts/295711716076808#BusyQCWeeklyRecap