Future-ready sa QC! ✨

Patuloy ang pagsusumikap ng ating lokal na pamahalaan para sa mahusay na pamamahala at pagsusulong ng mga programang makakatulong sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat QCitizen.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng August 7, 2023.