Panalo ang QC sa iba-ibang patimpalak kung saan naipapakita nito ang maayos at masinop na pamamalakad sa ating lungsod. Ang mga parangal na ito ay nagsisilbing inspirasyon ng lokal na pamahalaan upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na programa at serbisyo para sa ating QCitizens.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng December 12, 2021. Makikita ang iba pang detalye sa:

• Stakeholders Recognition Program ng Department of Finance-Bureau of Local Government Finance: https://www.facebook.com/QCGov/posts/215428730771774 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/215474020767245

• DTI 9th Regional Competitiveness Summit: https://www.facebook.com/QCGov/posts/215209240793723 at https://www.facebook.com/watch/?v=572887340834932

• TasteAtlas Best Traditional Food City: https://www.facebook.com/QCGov/posts/215691594078821

• World Bazaar Festival: https://www.facebook.com/QCGov/posts/216704577310856 • Made in QC Local Artisans’ Fair: https://www.facebook.com/QCGov/posts/216730547308259 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/218191427162171

• Livelihood Assistance Grant (LAG): https://www.facebook.com/QCGov/posts/216442950670352

• Educational Assistance program: https://www.facebook.com/QCGov/posts/215496990764948

• Vehicle Charging Stations: https://www.facebook.com/QCGov/posts/215046070810040

• Anti-Insurgency Campaign: https://www.facebook.com/QCGov/posts/214582087523105 at https://facebook.com/QCGov/videos/937139920257096/

• QC Gender and Development Integrated Management Information System o “QC VAW Centralized Databank System”: https://www.facebook.com/QCGov/posts/214599937521320 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/214930787488235#BusyQCWeeklyRecap