Kababaihan tungo sa Kaunlaran! ang sentro ng selebrasyon ng Lungsod Quezon ngayong Women’s month.

Dito pinapahalagahan ang boses at karapatan ng bawat kababaihan sa pamamagitan ng pagpapatibay at pagpapalakas ng programang tumutugon sa kanilang pangangailangan. Binibigyang diin din ang mahalagang gampanin ng mga kababaihan sa ating mga komunidad at pagkakapantay-pantay na karapatan ng bawat QCitizen.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng February 28, 2022. Makikita ang iba pang detalye sa:

• Women’s month calendar of activities: https://www.facebook.com/QCGov/posts/265405982440715

• Gender and Development orientation: https://www.facebook.com/QCGov/posts/265623002419013 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/264947372486576

• Higit 5M, #QCProtektodo na: https://facebook.com/QCGov/videos/1143868563095117/

• Bakunahan sa Opisina: https://www.facebook.com/QCGov/posts/266199625694684

• 6,233 couples sa Kasalang Bayan: https://www.facebook.com/QCGov/posts/266173712363942

• Pangkabuhayan QC: https://www.facebook.com/QCGov/posts/267559855558661, https://www.facebook.com/QCGov/posts/266901845624462, https://www.facebook.com/QCGov/posts/265595759088404, https://www.facebook.com/QCGov/posts/266233935691253, https://www.facebook.com/QCGov/posts/264967115817935, at https://www.facebook.com/QCGov/posts/264632965851350

• 99 over 100 Energy Audit ng Quezon City: https://www.facebook.com/QCGov/posts/265337829114197

• Youth Leading o Leaders for Equitable Actions for Diverse and Inclusive Generation: https://www.facebook.com/QCGov/posts/265609079087072

• Rescued dogs to be trained as community service dogs: https://www.facebook.com/QCGov/posts/265456025769044

• Thanksgiving mass for frontliners and St. Joseph the protector of Quezon City: https://www.facebook.com/QCGov/posts/264977389150241, https:// facebook.com/QCGov/videos/480709373562181/, at https://www.facebook.com/QCGov/posts/266256399022340

• Quezon City University 28th anniversary: https://www.facebook.com/QCGov/posts/263505279297452

• Alab ng Puso program: https://www.facebook.com/QCGov/posts/263521619295818

• Programang pabahay: https://www.facebook.com/QCGov/posts/263009809346999 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/263014699346510

• Fire assistance program: https://www.facebook.com/QCGov/posts/263534602627853

#BusyQCWeeklyRecap