Ang mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan ay sumesentro sa pagpapahalaga at pangangalaga sa ating QCitizens. Kaya naman tuloy-tuloy ang paghahatid ng Serbisyong Una sa Paglilingkod upang makatulong at makaalalay sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga nasasakupan.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng February 7, 2022. Makikita ang iba pang detalye sa:

• Family Pack incentives: https://www.facebook.com/QCGov/posts/251388817175765 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/251741107140536

• Pediatric vaccination sa mga batang edad 5-11: https://www.facebook.com/QCGov/posts/249662740681706 at https://www.facebook.com/QCGov/videos/618144439262379/

• Elements at Centris pedia vaccination: https://www.facebook.com/QCGov/posts/250505727264074

• Pangkabuhayang QC program: https://www.facebook.com/QCGov/posts/250524153928898, https://www.facebook.com/QCGov/posts/251698717144775, https://www.facebook.com/QCGov/posts/252532403728073, https://www.facebook.com/QCGov/posts/251852133796100, https://www.facebook.com/QCGov/posts/253833493597964, at https://www.facebook.com/QCGov/posts/253069037007743

• QC LGU and First Circle Partnership Kick-Off Ceremony: https://www.facebook.com/QCGov/posts/249856707328976

• QCitizen ID distribution: https://www.facebook.com/QCGov/posts/252581410389839 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/252464657068181

• Training on Organic Crop Production and Greenhouse Management: https://www.facebook.com/QCGov/posts/252414657073181

• Medical Mission program: https://www.facebook.com/QCGov/posts/250538317260815

• Mira Nila Plaza: https://www.facebook.com/QCGov/posts/249118124069501

• Persons with Disability Rights Orientation: https://www.facebook.com/QCGov/posts/249130870734893

• Kasalang Bayan: https://www.facebook.com/QCGov/posts/250493173931996, https://www.facebook.com/QCGov/posts/251868213794492, https://www.facebook.com/QCGov/posts/252500313731282, https://www.facebook.com/QCGov/posts/251643070483673, https://www.facebook.com/QCGov/posts/253033953677918, at https://www.facebook.com/QCGov/posts/253844606930186

• Al Fresco Dining sa Maginhawa: https://www.facebook.com/QCGov/posts/251787133802600, https://www.facebook.com/QCGov/posts/253014353679878, https://facebook.com/QCGov/videos/362451415440807/

• Scholarship para sa kabataang QCitizens: https://www.facebook.com/QCGov/posts/250355340612446

• Law and Order Cluster Oplan Baklas ng Illegal campaign posters: https://www.facebook.com/QCGov/posts/250463913934922

• Oath taking ng mga bagong officers ng iba-ibang organisasyon: https://www.facebook.com/QCGov/posts/251721283809185 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/250559000592080

• Commitment ceremony ng 222 LGBTQIA+ couples: https://www.facebook.com/QCGov/posts/253305330317447#BusyQCWeeklyRecap