Let’s go green and healthy, QC!

Ang ating lokal na pamahalaan ay patuloy na maglulunsad ng mga programa at serbisyong pangkalusugan upang bigyang kahalagahan ang wastong nutrisyon tulad ng pagkain ng mga masusustansya at pagpapanatili ng healthy and active na lifestyle.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng July 17, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa:

#BusyQCWeeklyRecap