Sa QC, inklusibo, progresibo!

Pinapahalagahan ng ating lokal na pamahalaan ang karapatan ng bawat sektor ng lipunan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng programang tumutugon sa kanilang pangangailangan.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng July 31, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa: