Delivering services with PRIDE! ✨

Patuloy na isinusulong ng ating lokal na pamahalaan na maprotektahan ang mga karapatan ng lahat ng QCitizens mula sa diskriminasyon at maiwasan ang gender-based violence sa lungsod.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng June 12, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa:

#BusyQCWeeklyRecap