QC, kaisa ng kalikasan! 🌱🌎✨

Patuloy ang pagsulong ng lokal na pamahalaan ng mga proyekto at programa para sa pangangalaga sa kalikasan at paglaban sa epekto ng climate change.

Nakikipagtulungan din ang pamahalaang lungsod sa iba-ibang mga organisasyon upang mapalalim pa ang ugnayan at magpalitan ng kaalaman ukol sa sustainable development programs.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng May 1, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa:

#busyqcweeklyrecap