Kabi-kabila ang pagdaraos ng mga aktibidad at programang tumutugon sa iba-ibang sector sa lungsod upang maibahagi ang nararapat na serbisyo para sa ating QCitizens.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng May 15, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa:

#BusyQCWeeklyRecap