Kabi-kabila ang pagpupulong ng ating lokal na pamahalaan upang mas mapatibay at mapalakas pa ang mga programang pangedukasyon at pangkalusugan sa lungsod.

Dito, binibigyang diin din ang pagpapahalaga sa mga heritage sites sa Lungsod Quezon at kahalagahan ng pagsusuri sa kalusugan ng ating nasasakupan. Dahil QCitizens, karapatan mo protektado sa QC!

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng May 16, 2022. Makikita ang iba pang detalye sa:

• AIDS Candle lighting memorial: https://www.facebook.com/QCGov/posts/317605910554055

• QCTD Seminar on Guidelines on Use of Heritage Sites: https://www.facebook.com/QCGov/posts/316866767294636

• Local School Board Meeting: https://www.facebook.com/QCGov/posts/317467840567862

• May Measurement Month 2022 Kick-off ceremony: https://www.facebook.com/QCGov/posts/315345077446805

• Financial Assistance for Fire Victims: https://www.facebook.com/QCGov/posts/315359020778744

• Night Clean-up Operation by QC Task Force on Solid Waste Management: https://www.facebook.com/QCGov/posts/315380820776564

• Animal Care and Disease Control Division Facebook page by Quezon City Veterinary Department: https://www.facebook.com/QCGov/posts/315302500784396