Sa QC, ating pinapahalagahan at kinikilala ang iba-ibang sector, gaya ng mga guro at mga nakakatandang QCitizen, dahil sila ay kabilang rin mga programa at proyekto ng pamahalaang lungsod.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng October 4, 2021. Makikita ang iba pang detalye sa:

• QCikleta: https://www.facebook.com/QCGov/posts/171797638468217 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/171855908462390

• La Naval departure rites: https://www.facebook.com/QCGov/posts/171984478449533

• Elderly week financial assistance: https://www.facebook.com/QCGov/posts/170504241930890 at https://www.facebook.com/QCGov/posts/169068185407829

• Tree Planting: https://www.facebook.com/QCGov/posts/169735345341113

• Community-based vaccination sites: https://www.facebook.com/QCGov/posts/169106708737310

• Pandaigdigang Araw ng mga Guro 2021-Gurong Filipino: Katuwang sa hamon, Kasama sa pag bangon: https://www.facebook.com/QCGov/posts/168181122163202

BusyQCWeeklyRecap