Sa QC, laging una ang serbisyo para sa mamamayan, dahil QCitizens ang kampyon! ✨

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng October 30, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa:

#BusyQCWeeklyRecap