Isa si Mayor Joy Belmonte sa mga pinunong dadalo sa C40 World Mayors Summit 2022 sa Buenos Aires, Argentina upang ipahayag ang mga ideya at nagawang hakbang para labanan ang climate crisis.

Basahin ang karagdagang detalye dito:
http://c40summit.org/speakers