Anti-rabies Vaccination and Neuter Schedule

June 14, 2022

Libreng anti-rabies vaccine at kapon para sa inyong alaga! 🐱🐶

Tingnan ang schedule sa inyong barangay at dalhin ang inyong alagang aso o pusa mula 9:00 AM hanggang 12:00 PM.

Basahin ang anti-rabies vaccination guidelines: https://www.facebook.com/…/pcb…/118687560835221/

Maaari rin pumunta sa Quezon City Hall ng Monday to Friday mula 8:00 AM hanggang 3:00 PM para sa libreng anti-rabies vaccination.

Sundan ang Animal Care and Disease Control Division Facebook page para masubaybayan ang anti-rabies, microchipping, at neuter weekly schedule at iba pang anunsiyo.