Anti-rabies Vaccination and Spay / Neuter Schedule

June 27, 2022

Attention, Fur-Parents!

Tingnan ang schedule ng libreng anti-rabies vaccination at spay / neuter sa mga sumusunod na lugar ngayong linggo para sa inyong fur babies! 🐶🐱

Dalhin ang inyong mga alagang aso at pusa mula 9:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali o makipag-ugnayan sa inyong barangay para sa iba pang mga detalye ukol sa eksatong lugar at oras.

Para sa iba pang mga katanungan, maaaring magpadala ng mensahe sa Animal Care and Disease Control Division Facebook page ng Quezon City Veterinary Department.

Makiisa po tayo at maging responsableng pet owners.

Narito ang Anti-Rabies Guidelines: https://www.facebook.com/…/pcb…/118687560835221/

Narito ang Spay and Neuter Guidelines: https://www.facebook.com/…/pcb…/118687620835215/