Anti-Rabies Vaccination Schedule

May 30, 2022

Attention, Fur-Parents!

Tingnan ang schedule ng LIBRENG Anti-Rabies Vaccination, Spay / Neuter at Microchipping para inyong mga alagang aso at pusa na handog ng Animal Care and Disease Control Division ng Quezon City Veterinary Department 🐶🐱

Makipag-ugnayan sa inyong barangay para sa iba pang mga detalye ukol sa eksatong lugar at oras.

Mayroon din LIBRENG Anti-Rabies vaccination sa Quezon City Hall at sa Quezon City Animal Care and Adoption Center mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00AM – 3:00PM maliban kung holiday.

Para sa iba pang anunsyo, bisitahin ang Quezon City Veterinary Department Facebook page.

Makiisa po tayo at maging responsableng pet owners.