Bidang Kabataang QC: Sa Bakuran, May Halamanan Virtual Contest

August 9, 2021

Kabataang QC! Ibida ang Halamanan sa Bakuran! Sumali sa ating Linggo ng Kabataan 2021: Bidang Kabataang QC: Sa Bakuran may Halamanan Virtual Contest.Sasali ang anak ni Aling Vicky! Magpapahuli ka ba? Lez go, join na!Basahin ang mechanics kung paano sumali. Bukod sa maibabahagi mo sa ating Kabataang QC ang Halamanan sa Bakuran, maari ka rin manalo ng ating papremyo.

https://www.facebook.com/QCYDO/posts/4322420407816379