Makabagong Juan at Juana Workshop: Anong seyo? Pagtuklas sa Ugnayan ng Wika at Kulturang Pilipino at Koreano | Discovering the Connections between Filipino and Korean Language and Culture 필리핀-한국의 언어와 문화에 대해 알아봅시다!

August 10, 2021

The Makabagong Juan at Juana Talks workshop aims to introduce the City Youth to foreign language and help them better understand and appreciate the study of foreign language.

Check the Linggo ng Kabataan sa QC 2021 Celebration Calendar of Activities at the QCYDO Facebook Page:

https://www.facebook.com/QCYDO/posts/4322203344504752