Naririnig mo ba ako Webinar by Quezon City Kabahagi Center for Children with Disabilities

May 26, 2022

Magsasagawa ang Quezon City Kabahagi Center for Children with Disabilities ng Webinar na pinamagatang “Naririnig mo ba ako? Paggabay sa mga Batang may Kahinaan sa Pandinig” para bigyang patnubay ang mga bataang mahina ang pandinig.

Makilahok sa darating na May 26, 2022 (Thursday), 3:00 PM – 4:30 PM sa pamamagitan ng pag-register sa https://forms.gle/jasmF6xjGAn7hDG48

Maaari rin tumutok sa QC Kabahagi Center for Children with Disabilities Facebook page para sa live stream ng webinar.