QC Fresh Market

November 6, 2020

#QCFreshMarket goes to Robinsons Novaliches!

Halina’t mamili ng sariwang gulay, prutas, isda, at organic products mula sa ating local farmers.

Kita-kits tayo sa Nov. 6, 10AM-9PM at sa Sabado (Nov. 7) 10AM-6PM 😄#SupportPHFarmers