QC Kabahagi Center: National Children’s Month 2023

November 15, 2023

Ngayong National Children’s Month, sama-sama tayong lumahok sa mga masasayang aktibidad na inihanda ng QC Kabahagi Center para sa mga batang may kapansanan.

Tingnan ang post sa ibaba para sa schedule ng mga aktibidad ng QC Kabahagi Center for Children with Disabilities.