QC Veterinary Schedule July 25 – 29, 2022

July 25, 2022

Libreng anti-rabies vaccine at spay/neuter services para sa inyong alaga! 🐱🐶

Tingnan ang schedule sa inyong barangay at dalhin ang inyong alagang aso o pusa mula 9:00 AM hanggang 12:00 PM. Ito ay first come, first serve basis.

Makipag-ugnayan sa inyong barangay upang marehistro ang inyong mga alaga.Maaari ring pumunta sa Quezon City Hall ng Monday hanggang Friday mula 8:00 AM hanggang 3:00 PM para sa libreng anti-rabies vaccination.

Narito ang anti-rabies vaccination guideline: https://www.facebook.com/…/pcb…/118687560835221/ Sundan ang Animal Care and Disease Control Division page para masubaybayan ang anti-rabies, microchipping, at neuter weekly schedule, at iba pang anunsiyo.