Quezon City National Arts Month: Photography Contest for QCitizens

February 2, 2022

Time to shine, QCitizens!

In celebration of the National Arts Month this February, the Quezon City Government thru the QC Tourism Department will hold a photography contest for QCitizens.

This is your chance to once again display your skill!

Click away and win fabulous prizes.

Visit the link: https://forms.gle/uoypwJQwUfEUCyZd6


FACES AND IMAGES OF HOPE PHOTOGRAPHY CONTEST FAQs

Who can participate/join in this activity/contest?
[Sino ang maaaring sumali sa contest na ito?]

The contest is available to all QCitizens aged 18 years old and above. Open to amateur photographers who has not won in any National and International competition.
[Ito ay bukas sa lahat ng mga amateur photographers sa Quezon City na may edad na 18 pataas na hindi pa nananalo sa kahit na anong Pambansa o Internasyonal na kompetisyon]

I am into photography but I am 17 years old, can I still join?
[Ako ay nahihilig sa pagkuha ng litrato ngunit ako ay 17 na taong gulang pa lamang. Maaari ba akong makilahok?]

Participants must be 18 years old to join.
[Ang mga may edad 18 pataas lamang ang maaaring sumali]

What are the requirements in joining the contest?
[Ano po ang mga kinakailangan para makasali sa contest na ito?]

To view the full mechanics for the contest, kindly check out QC Tourism & Promotions post on Facebook for more details.
[Makikita ang mechanics ng contest na ito sa Facebook page ng QC Tourism & Promotions]

Where can I register for the contest?
[Saan maaaring magpalista para makasali?]

Please visit this link: https://forms.gle/xKuxrTYMtAGNynop8
[Paki-bisita na lamang ang link na ito: https://forms.gle/xKuxrTYMtAGNynop8]

When is the deadline of submission?
[Hanggang kalian ako pwede magsumite ng aking entry para sa contest?]

Deadline of submission of entry is on February 20, 2022, 5:00 PM.
[Ang deadline ay sa ika-20 ng Pebrero 2022, 5:00PM]

When is the announcement of winners?
[Kailan ang anunsyo/malalaman ang mga nanalo?]

Announcement of winners will be on February 28, 2022 during the Flag Raising Program which will be aired through the QC Government Facebook Page.
[Ang anunsyo ng mga nagwagi sa contest na ito ay malalaman sa ika-28 ng Pebrero 2022 sa Flag Raising Program ng QC Government. Mapapanood ito sa Facebook page ng QC Government]

I am one of the winners, when and where can I claim my prize?
[Isa ako sa mga nanalo, kailan at saan ko makukuha ang aking premyo]

Cash prizes will be processed through payroll and will take three (3) months to release. Kindly keep your lines open and we will reach out via email once your prizes are available for claiming.
[Ang papremyo ay ipoproseso sa pamamagitan ng payroll at to ay maaaring umabot ng tatlong (3) buwan bago ma-release. Hintayin na lamang ang email na magmumula sa amin para sa schedule ng pagkuha ng premyo]

Where can we reach you for further concerns/questions?
[Saan namin kayo pwedeng ma-contact para sa karagdagang mga tanong?]

You may reach us via landline or email at 8988-4242 loc. 8845       [email protected]
[Maaari niyo kaming tawagan sa 8988-4242 loc. 8845 o kaya ay sa e-mail: [email protected]]