Teenage Pregnancy Prevention with the Office of the Vice Mayor

March 30, 2021

March 30, 2021
Zoom Registration Link: Teenage Pregnancy with OVM


Ang teenage pregnancy ay isa sa mga problemang kinakaharap ng ating mga kabataan, at nakakabahala ang pagtaas ng kaso nito sa ating bansa.

Hangad ng lokal na pamahalaan na mapababa ang teenage pregnancy rate sa ating lungod, kaya sa pangunguna ng Office of the Vice Mayor, samahan ninyo kami sa talakayang Teenage Pregnancy Prevention na layon bigyang gabay ang inyong kamalayan.

Kasama ang Commission on Population and Development NCR, abangan ang diskusyon sa Marso 30, 2021, 2:00 PM via FB live sa Facebook page ng Vice Mayor Gian Sotto.