“The Role of Women on the Prevention of Dangerous Drugs in their Family and Society” Online Seminar

March 18, 2021

March 18, 2021
10:00AM


Isa nanamang makabuluhang diskusyon ang hatid ng Office of the Vice Mayor at Quezon City Anti Drug Abuse Advisory Council ngayong Buwan ng Kababaihan.

Abangan ang talakayang “The Role of Women on the Prevention of Dangerous Drugs in their Family and Society”, ngayong Thursday, March 18, 2021, 10:00 AM sa Facebook page ng Quezon City Anti Drug Abuse Advisory Council.

Sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan, kayo ay aming inaanyayahang sumali sa aming talakayang "The Role of Women on the…

Posted by Quezon City Anti Drug Abuse Advisory Council on Monday, March 15, 2021