Trash to Cashback Schedule

February 16, 2022

Get your recyclables and single-used plastics ready, Eco-Warriors! ♻️

Simula February 16, 2022 ay muling magbubukas ang Trash to Cashback booths sa iba-ibang distrito sa lungsod. Tingnan ang mga district booth location at schedule dito.

Bukod sa mga district booths ay maaari ring dalhin ang inyong recyclable trash sa mga sumusunod na lugar mula 8:00AM – 3:00PM:

  • QC Hall Park and Lagoon (Lunes hanggang Biyernes)
  • Meralco Commonwealth Business Center (Martes at Huwebes)
  • Meralco Kamuning Business Center (Martes at Huwebes)
  • Meralco Novaliches Business Center (Martes at Huwebes)

Para sa iba pang anunsyo, bisitahin lang ang Quezon City Environmental Protection and Waste Management Department Facebook page.