Trash-to-cashback

March 12, 2021

March 12, 2021 | 8:00AM – 4:00PM
Quezon City Hall Lagoon


Magsisimula na ang Trash to Cashback trading activity bukas, March 12, 8:00 AM to 4:00 PM sa City Hall Lagoon hatid ng Environmental Protection and Waste Management Department (EPWMD), at Basic Environmental Systems and Technologies (BEST).

Dalhin lamang ang inyong recyclables para makapangolekta ng environmental points na magagamit pangbili ng grocery items sa ating #TrashToCashback program.

Basahin ang Trash to Cashback process dito: Trash-To-Cashback Process

Abangan ang caravan sa inyong barangay, at tingnan ang iba pang detalye dito:
https://www.facebook.com/bxtraphilippines
Quezon City Environmental Protection and Waste Management Department