Walk with Christ at the park

April 9, 2022

Ang Pamahalaang Lungsod Quezon sa Pamamagitan ng Tanggapan ng Turismo at ng Quezon Memorial Circle ay magbubukas ng Daan ng Krus (Way of the Cross) sa Hardin ng mga Bulaklak sa Quezon Memorial Circle simula sa Abril 9 hanggang Abril 17.

Ito ay upang bigyan ng pagkakataon ang mga mananampalataya na magampanan ang kanilang taunang tradisyon tuwing Semana Santa.

Pinapaalalahanan pa rin ang lahat na gawin ang mga pag-iingat tulad ng tamang pagsusuot ng “face mask”, pag-iwas sa maraming tao at palagiang paghuhugas ng mga kamay.

Maligayang Pasko ng Pagkabuhay!