Webinar: Kabahagi ako sa Pagpapaunlad ng Kabuhayan at Karapatang Makahanap ng Trabaho: Benefits and Rights of the Employers and PWDs

July 20, 2022
Webinar: Kabahagi ako sa Pagpapaunlad ng Kabuhayan at Karapatang Makahanap ng Trabaho: Benefits and Rights of the Employers and PWDs

Speaker: Hon. Rowena Guanzon

Facebook Live: QC Kabahagi Center for Children with Disabilities https://www.facebook.com/KabahagiCenter/