Patuloy ang paglilinis ng Department of Sanitation and Cleanup Works of Quezon City – Riverways Cleanup Operation Group (DSQC-RCOG) sa Bagbag Public Cemetery upang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan sa kapaligiran, matapos ang pagdalaw ng mga residente sa kanilang yumaong mahal sa buhay.