Aabot sa 221 batang QCitizen sa Barangay Bagong Silangan ang nabigyan ng libreng dental services ng Dental Division ng Quezon City Health Department.

Nagsagawa rin sila ng Dental Education Activities sa mga bata, bilang bahagi ng Children’s Month Celebration.

Katuwang ng lungsod sa programa ang QC Kabahagi Center, Good Neighborhood Philippines Foundation, at Virlaine Foundation.