QCitizens, alamin ang iba-ibang paraan upang maiwasan ang HIV.

Ang HIV ay naipapasa sa pamamagitan ng body fluids mula sa ating katawan at maaari itong maipasa sa iba-ibang paraan tulad ng pakikipagtalik nang walang proteksyon at paggamit o paghihiraman ng syringe.

Para sa ibang mga katanungan tungkol sa HIV, tumawag sa mga sumusunod na numero:

02-8703 2759

02-8703 4398

0916 122 8628

0908 639 8086

Bisitahin ang link na ito para sa ibang mga update: https://www.facebook.com/QCServiceDeliveryNetworkPlus

https://www.facebook.com/photo/?fbid=221170243752949&set=a.180003434536297