Diversity and Inclusion Driving Innovation

“Enriching the Community’s Awareness and Care for Autism”

Isang makabuluhang talakayan ang hatid ng Persons with Disability Affairs Office (PDAO) at Autism Society Philippines (ASP) ukol sa pagpapalawig ng kamalayan at pangangalaga sa mga kababayan nating may autism.