Payout Status


TARGET FOR FINANCIAL ASSISTANCE DURING ECQ (Start of Distribution: April 7)

Number of Families:
800,000 + or 2.4 MILLION Individuals (80 % of population)

Combination of:

  1. DSWD SAP List (including those who didn’t claim);
  2. DSWD SAP Waitlisted (the additional list we gave them);
  3. 4Ps Beneficiaries;
  4. QC SAP List 

Total Allocation:
P2,481,942,000

DATENUMBER OF BARANGAYSDISTRIBUTION CENTERACTUAL BENEFICIARIESCLAIMED AYUDAUNCLAIMED AYUDA
APRIL 7403061,99940,91821,081
APRIL 8413778,98366,46512,518
APRIL 9404045,64839,730  5,918
APRIL 10404055,27244,25211,020
APRIL 12424054,97545,192  9,783
APRIL 13323448,25739,832  8,425
APRIL 14293045,40841,331  4,077
April 15383862,35052,01110,339
April 16303265,00052,22512,775
April 17403560,90050,78910,111
April 18333450,46241,6368,826
April 19252655,25047,8487,402
April 20222556,65045,00211,648
April 21181844,00037,4746,526
TOTAL785,154643,088142,066

Percentage: 81.49 % of Target    Total Individuals: 2,022,525     Disbursed Amount:  P 2,022,525,000

Data as of April 22, 2021

Payout Schedule


April 28, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 28, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 27, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 27, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 26, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 26, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 24, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 24, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 23, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 23, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 22, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 22, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 20, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 20, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 19, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 19, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 18, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 18, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 17, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 17, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 16, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 16, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 15, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 15, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 14, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 14, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Kung kayo ay may katanungan o reklamo tungkol sa ayuda, pwede kayong dumulog sa Grievance Committee sa bawa’t distribution center.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 13, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 13, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/

April 12, 2021

Narito ang listahan ng mga barangay para sa cash assistance distribution ngayong April 12, 2021.

Sa susunod na mga araw ay ipapamahagi pa rin ang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa iba ibang lugar sa anim na distrito ng lungsod. Ipagbibigay-alam ng inyong barangay ang schedule ng distribution.

Ang listahan ng mga benepisyaryo ay ipapaskil sa inyong barangay, at makikita sa website ng Quezon City government: https://quezoncity.gov.ph/sap-2021-distribution-list-of-beneficiaries/