Dalhin lang ang mga sumusunod:

  • DSWD SAP Form o QC SAP Form (original at 1 photocopy)
  • Isang (1) Government Issued ID (original at 1 photocopy)

Siguraduhin na pumunta lamang sa nakatakdang oras at schedule para maiwasan ang pila at masunod ang mga ipinatutupad na health and safety protocols sa mga distribution center.

Kapag mayroon kayong isyu, tanong o reklamo sa listahan na ilalabas, lumapit lamang sa Grievance Committee sa ayuda distribution venue.

District 1


District 2


District 3


District 4


District 5


District 6