Humihingi ng paumanhin ang eZconsult sa technical issues na nararanasan ng gumagamit ng website at app.

Patuloy na nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga namamahala ng eZconsult para ito’y maisaayos agad.

Maraming salamat sa inyong pang-unawa.