Public Service Announcement

QCitizens! Narito ang schedule ng waste collection sa ating lungsod ngayong Semana Santa.

Para sa anumang katanungan ukol sa sanitation, segregation, at pagtapon ng basura, makipag-ugnayan sa QC Task Force on Solid Waste Management Facebook page o tumawag sa 8988-4242 loc. 8362.