Lumahok ang ating urban farmers mula sa Kawayan Housing, Barangay Bagong Silangan at volunteers ng ilang mga organisasyon noong Hunyo 9 – 10, 2022 sa Farmer for A Day – Planting4Productivity Project ng GROWQC katuwang ang Hilti Foundation at Ayala Foundation, Inc.

Nagsama-sama ang urban farmers at volunteers upang magtayo ng trellis at raised beds para sa kanilang urban gardens na maaaring pagkuhanan ng masusustansyang gulay na makakatulong sa seguridad sa pagkain ng bawat komunidad at masulong ang sustainable agriculture sa ating lungsod.