Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month, ating tunghayan ang ikalawang bahagi ng pagtatanghal ng Quezon City Public Library ng mga makasaysayang pook sa Lungsod Quezon.