Public Service Announcement: QC SAP

[QC SAP Advisory]

Marami pong nagtatanong kung kailan maibibigay ang QC SAP. Nais naming ipabatid na humingi ang QC ng dagdag na alokasyon sa SAP mula sa DSWD para sa mga kuwalipikadong pamilya na nasa waitlist. Dahil dito, humingi ang DSWD sa QC ng dagdag na pangalan para sa kanilang SAP. Kaya magpapamigay ang QC ng dagdag na DSWD SAP forms ngayong linggo para sa mga kuwalipikadong residente na nabigyan na ng QC SAP forms. Sakaling maaprubahan ito ng DSWD, ang mga pamilyang karapat-dapat ay tatanggap ng P8000 batay sa DSWD guidelines. Mas mataas ito sa QC SAP, kung kaya't mas pinaprayoridad ito. Para sa mga hindi maaaprubahan ng DSWD, maaaring mabigyan kayo ng P4000 sa ilalim ng QC SAP. Aming ipinapaalala na ang QC SAP ay para sa mga kuwalipikadong pamilya na hindi napabilang sa DSWD SAP dahil sa limitadong alokasyon.

Read 921 times

Who's Online

We have 119 guests and no members online