24 Sep 2020
Ayon sa Department of Health, 6270 na ang bilang ng nagpositibong kaso ng #COVID19PH sa lungsod. 6195 dito ang may kumpletong address sa QC. Umabot naman sa 6170 ang kumpirmado ng ating QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU).
Ang datos na mula sa DOH ay dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay para masigurong sila ay residente ng QC. Posible pang magbago ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing.

For more updates visit: www.facebook.com/QCGov
24 Sep 2020
Ayon sa Department of Health, 6452 na ang bilang ng nagpositibong kaso ng #COVID19PH sa lungsod. 6357 dito ang may kumpletong address sa QC. Umabot naman sa 6331 ang kumpirmado ng ating QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU).
Ang datos na mula sa DOH ay dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay para masigurong sila ay residente ng QC. Maaaring magbago pa ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing.

For more updates visit: www.facebook.com/QCGov
24 Sep 2020
Ayon sa Department of Health, 6646 na ang bilang ng nagpositibong kaso ng #COVID19PH sa lungsod. 6552 dito ang may kumpletong address sa QC. Umabot naman sa 6522 ang kumpirmado ng ating QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU).
Dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay ang datos na mula sa DOH para masigurong sila ay residente ng QC. Maaaring magbago pa ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing.

For more updates visit: www.facebook.com/QCGov
24 Sep 2020
Ayon sa Department of Health, 6880 na ang bilang ng nagpositibong kaso ng #COVID19PH sa lungsod. 6805 dito ang may kumpletong address sa QC. Umabot naman sa 6779 ang kumpirmado ng ating QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU).
Dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay ang datos na mula sa DOH para masigurong sila ay residente ng QC. Posibleng magbago pa ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing.

For more updates visit: www.facebook.com/QCGov
24 Sep 2020
Ayon sa Department of Health, 6177 na ang bilang ng nagpositibong kaso ng #COVID19PH sa lungsod. 6102 dito ang may kumpletong address sa QC. Umabot naman sa 6077 ang kumpirmado ng ating QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU).
Dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay ang datos na mula sa DOH para masigurong sila ay residente ng QC. Maaari pang magbago ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing.

For more updates visit: www.facebook.com/QCGov
24 Sep 2020
Ayon sa Department of Health, 6080 na ang bilang ng nagpositibong kaso ng #COVID19PH sa lungsod. 6005 dito ang may kumpletong address sa QC. Umabot naman sa 5981 ang kumpirmado ng ating QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU).
Ang datos na mula sa DOH ay dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay para masigurong sila ay residente ng QC. Maaari pang magbago ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing.

For more updates visit: www.facebook.com/QCGov
24 Sep 2020
Ayon sa Department of Health, 5304 na ang bilang ng nagpositibong kaso ng #COVID19PH sa lungsod. 5229 dito ang may kumpletong address sa QC. Umabot naman sa 5204 ang kumpirmado ng ating QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU).
Ang datos mula sa DOH ay dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay para masigurong sila ay residente ng QC. Posible pang magbago ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing.

For more updates visit: www.facebook.com/QCGov
24 Sep 2020
Ayon sa Department of Health, 5113 na ang bilang ng nagpositibong kaso ng #COVID19PH sa lungsod. 5038 dito ang may kumpletong address sa QC. Umabot naman sa 5013 ang kumpirmado ng ating QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU).
Dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay ang datos mula sa DOH para masigurong sila ay residente ng QC. Maaari pang magbago ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing.

For more updates visit: www.facebook.com/QCGov
24 Sep 2020
Ayon sa Department of Health, 5222 na ang bilang ng nagpositibong kaso ng #COVID19PH sa lungsod. 5147 dito ang may kumpletong address sa QC. Umabot naman sa 5121 ang kumpirmado ng ating QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU).
Ang datos mula sa DOH ay dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay para masigurong sila ay residente ng QC. Maaari pang magbago ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing.

For more updates visit: www.facebook.com/QCGov
24 Sep 2020
Ayon sa Department of Health, 4952 na ang bilang ng nagpositibong kaso ng #COVID19PH sa lungsod. 4873 dito ang may kumpletong address sa QC. Umabot naman sa 4848 ang kumpirmado ng ating QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CESU).
Dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay ang datos mula sa DOH para masigurong sila ay residente ng QC. Maaari pang magbago ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing.

For more updates visit: www.facebook.com/QCGov
Page 1 of 15

Who's Online

We have 166 guests and no members online